• Xóm Tây, đường Vân Trì
    Đông Anh, Hà Nội
  • 0972.969.207
    lammai@gmail.com

30+ lưu ý khi sử dụng điều hòa qua các câu hỏi thường gặp

Qua hơn 15 năm làm việc, tiếp xúc và phục vụ nhiều nghìn khách hàng, chúng tôi thường gặp nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại về cùng một vấn đề. Dưới đây là những câu hỏi và đáp án chúng tôi đã tổng hợp được, biết đâu có thể giúp đỡ cho các bạn!

Call Now ButtonClick để gọi: 0972969207
DMCA.com Protection Status